Selectaţi limba

RomânăEnglish

Parteneriat fără frontiere

HU SL UK
Logo EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL
Scopul proiectului - stabilirea condiţiilor necesare în vederea unei cooperări eficiente între instituţiile educaţionale precum şi îmbunătăţirea serviciilor publice educaţionale...

Întâlnire de lucru parteneri ş…

În data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a şasea întâlnire de lucru în cadrul proiectului. Discuţiile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asociaţiei de Dezvoltare Regională KIUT Jolan CZAP-– Dire...

Citeşte mai mult

Warning: Creating default object from empty value in /home/amemm/public_html/europeanschool/components/com_k2/models/item.php on line 511
Partener proiect
Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) s-a constituit în anul 2009 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv şi Statutului.

Statutul juridic

Agenţia are statutul juridic de organizaţie non-guvernamentală, se bucură de autonomie în funcţionare şi de coordonarea Consiliului Judeţean Maramureş, funcţionând cu buget autonom şi în colaborare cu autorităţile locale din judeţ, agenţii de energie naţionale şi internaţionale, agenţii şi societăţi comerciale cu experienţă în domeniul energiei şi al protecţiei mediului, mediul universitar, principalii consumatori sau furnizori locali de energie şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului.

Scopul general al Agenţiei este:
  • promovarea conceptului de energie durabilă şi a principiilor de management al energiei la nivelul autorităţilor locale, instituţiilor de învăţământ, sănătate, agenţilor economici (indiferent de forma de proprietate), etc.;
  • transpunerea în plan local, regional şi naţional a acquis-ului comunitar al politicii energetice europene;
  • încurajarea pătrunderii pe piaţa locală a tehnologiilor regenerabile şi a tehnologiilor de eficientizare energetică;
  • schimbarea mentalităţii şi comportamentului utilizatorilor de energie; promovarea la nivel regional, naţional, european şi internaţional a intereselor locale şi atragerea de finanţatori pentru programele şi proiectele locale de dezvoltare economică şi socială specifice domeniului energiei, protejării mediului, precum şi altor domenii în legătură cu acestea;
  • promovarea mecanismelor de finanţare existente (programe naţionale, FREE, BERD etc.).