Selectaナ」i limba

Rom穗?English

Parteneriat fトビト frontiere

HU SL UK
Logo EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL
Scopul proiectului - stabilirea condi?iilor necesare n vederea unei cooper?ri eficiente ntre institu?iile educa?ionale precum ?i mbun?t??irea serviciilor publice educa?ionale...

ホnt稷nire de lucru parteneri ?i e…

ホn data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a ?asea nt稷nire de lucru n cadrul proiectului. Discu?iile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asocia?iei de Dezvoltare Regional? KIUT Jolan CZAP- Director ?c...

Citeナ殳e mai mult

Warning: Creating default object from empty value in /home3/amemm/public_html/europeanschool/components/com_k2/models/item.php on line 511

Scopul proiectului - stabilirea condi?iilor necesare n vederea unei cooper?ri eficiente ntre institu?iile educa?ionale precum ?i mbun?t??irea serviciilor publice educa?ionale n regiunile de grani?? Zakarpatia (UA), Ivano-Frankivsk (UA), Maramure? (RO), Szatmar Bereg (HU) ?i Presov (SK)
Scopul proiectului va fi atins prin realizarea urm?toarelor obiective specifice:
 1. ホnfiin?area unui nou nivel de cooperare ntre institu?iile de nv???m穗t n vederea eficientiz?rii serviciilor educa?ionale n regiunile de grani?? ?i crearea de noi posibilit??i n sectorul educa?ional pentru institu?iile de profil astfel nc穰 noua genera?ie de tineri s? fie asimilat? nivelului European educa?ional. Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea unui sistem continuu de schimb de experien?? ?i ini?iative n domeniul educa?ional.
 2. Formarea unei baze institu?ionale n vederea unei cooper?ri durabile ntre grupurile ?int? prin nfiin?area ?colii Europene (EES). Func?ionarea efectiv? a EES va fi asigurat? de:
  • ホnfiin?area re?elei partenerilor EES ?i a grupurilor de exper?i n regiunile de grani?? av穗d puncte regionale n Ucraina ?i n fiecare regiune partener? n vederea asigur?rii unui schimb continuu de bune practici ntre institu?iile educa?ionale la toate nivele de cooperare.
  • Elaborarea unui studiu, a unor cercet?ri privind specializarea/profilul ?colilor generale ?i liceelor din regiunile de grani?? n vederea mbun?t??irii serviciilor educa?ionale ?i stabilirii unor leg?turi ntre institu?iile de nv???m穗t de acela?i profil.
  • Elaborarea de recomand?ri pentru familiile apar?in穗d minorit??ilor, precum ?i pentru alte categorii de persoane din regiunile de grani?? interesate, pe baza cercet?rilor realizate cu privire la cererile ?i oportunit??ile pe care le au tinerii din aceast? zon? n vederea ob?inerii unei diplome la o alt? institu?ie de nv???m穗t dec穰 cea din regiunea din care provin.
  • Programe de perfec?ionare ?i schimburi de experien?? pentru oficialit??ile institu?iilor care asigur? servicii publice educa?ionale; tabere tematice pentru tineri ?i profesori, workshop-uri pentru directori ?i personalul ?colilor pilot ?i institu?iilor educa?ionale, formarea unei echipe interna?ionale de profesori ?i exper?i.
 3. Constituirea unui flux informa?ional n sectorul educa?ional prin nfiin?area portalului web ?coala European? care va care va cuprinde informa?ii specificul procesului de nv???m穗t n ??rile din UE?i Ucraina, baz? de date cu institu?iile educa?ionale interesate de cooperare din regiunile de grani??.

Rezultate ce se doresc a fi ob?inute prin acest proiect:
 1. Platform? durabil? pentru schimbul de experien?? ntre institu?iile educa?ionale realizat? prin:
  • Elaborarea unei baze de date a institu?iilor educa?ionale ?i ONG-urilor interesate de cooperarea n acest domeniu
  • Realizarea unor studii cu privire caracteristicile specifice sistemului educa?ional n fiecare regiune de grani??, existen?a unor programe educa?ionale cu specific local sau a unor schimburi de experien??, etc.
  • Realizarea unor studii cu privire la interesul ?i oportunit??ile pe care le au minorit??ile ?i alte p?r?i interesate din regiunile de grani?? n vederea ob?inerii unei diplome de la o ?coal? din regiunile UE sau Ucraina. Echip? interna?ional? de profesori, exper?i ?i tineri instrui?i.
 2. Baz? institu?ional? n vederea asigur?rii unei cooper?ri continue ntre grupurile ?int?:
  • ホnfiin?area ?colii Europene ca baz? institu?ional? pentru cooperarea cu punctele de leg?tur? din fiecare ?ar? partener?
  • Semnarea a cel pu?in 40 de parteneriate ntre institu?iile educa?ionale
  • Crearea re?elei de parteneri CBC interesa?i n continuarea cooper?rii dintre institu?iile de nv???m穗t n timpul dar ?i dup? implementarea proiectului.
  • Programe de instruire pentru profesori, directori de ?colii ?i licee, institu?ii educa?ionale, ONG-uri interesate precum ?i pentru tineri.
  • Echip? instruit? de exper?i ?i tineri n sectorul educa?ional
  • Sesiuni de schimburi de experien?? ntre ?colile din regiunile de grani??.
 3. Baz? informa?ional? n vederea asigur?rii unui flux informa?ional n sectorul educa?ional:
  • Elaborarea unei baze de date cu poten?ialii parteneri ?i institu?ii interesate n cooperare
  • Portal web al ?colii Europene
  • Ghid de bune practici pentru instituiile de nv???m穗t