Select language

RomânăEnglish

Partnership without borders

HU SL UK
Logo EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL
Scopul proiectului - stabilirea condiţiilor necesare în vederea unei cooperări eficiente între instituţiile educaţionale precum şi îmbunătăţirea serviciilor publice educaţionale...

Întâlnire de lucru parteneri ş…

În data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a şasea întâlnire de lucru în cadrul proiectului. Discuţiile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asociaţiei de Dezvoltare Regională KIUT Jolan CZAP-– Dire...

Read more
Partener proiect
Gimnaziu, are clase cu predare intensivă a limbilor: engleză şi franceză.
Partener proiect
Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) s-a constituit în anul 2009 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv şi Statutului.
Partener proiect
Gimnaziu, are clase cu predare intensivă a limbilor: germană, poloneză şi engleză.
Partener proiect
Liceu, cu clase specializate pe inginerie mecanică, transport, inginerie electrică.
Partener proiect
Sector de activitate: dezvoltare regională, infrastructură, educaţie.
Partener proiect
Sector de activitate: servicii publice, cooperare transfrontalieră, educaţie.
Partener asociat
Consiliul judeţean este definit ca autoritate deliberativă, de art. 1 alin. (2), lit. d) a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice local republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În acelaşi act normativ la art. 24 se precizează că "în fiecare judeţ se constituie un consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, oraşăneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean”.

Definirea consiliului judeţean se face şi la art 87 din legea organigă: "consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean”.
Partener asociat
Liceu, clase specializate muzică cu predare individuală pentru: pian, vioară, flaut, percuţie, chitară, canto. Clase specializate artă plastică (textile, ceramică, sculptură, pictură), arhitectură, design.
Partener asociat
Serviciu public deconcentrat al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care se organizează la nivelul judeţului şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar.

Principalele atribuţii ale inspectoratului şcolar sunt prevăzute la art. 95 din Legea nr. 1/2011.