Selectaナ」i limba

Rom穗?English

Parteneriat fトビト frontiere

HU SL UK
Logo EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL
Scopul proiectului - stabilirea condi?iilor necesare n vederea unei cooper?ri eficiente ntre institu?iile educa?ionale precum ?i mbun?t??irea serviciilor publice educa?ionale...

ホnt稷nire de lucru parteneri ?i e…

ホn data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a ?asea nt稷nire de lucru n cadrul proiectului. Discu?iile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asocia?iei de Dezvoltare Regional? KIUT Jolan CZAP- Director ?c...

Citeナ殳e mai mult
ホn data de 13 mai 2011 a avut loc la Kisvarda a ?asea nt稷nire de lucru n cadrul proiectului. Discu?iile au debutat cu cuvantul de deschidere din partea gazdelor: Andras RAKOCZI - Manager al Asocia?iei de Dezvoltare Regional?
KIUT Jolan CZAP- Director ?coala Vilmos Teichmann Kisvarda
ホnt稷nirea a avut loc la data de 11 Mai 2011.


Scop:
Sincronizarea eforturilor depuse de c?tre partenerii ?i exper?ii celor patru ??ri implicate n proiect n vederea dezvolt?rii unei abord?ri comune a conceptului de ?coal? European? n regiunile de grani??.

Formarea unui nou nivel de cooperare sustenabil? ntre institu?iile educa?ionale din regiunile de grani?? ale Ucrainei, Slovaciei, Ungariei ?i Rom穗iei.
ホnt稷nirea a avut loc la data de 06.05.2011.


Scop:
Vizita ?colii nr. 5 din Ivano Frankivsk, partener n cadrul proiectului.


Dup? vizitarea spa?iilor ?colii, partenerii au demarat discu?iile cu privire la implementarea activit??ilor proiectului.
Cea de-a patra nt稷nire a partenerilor n cadrul proiectului a avut loc la Baia Mare n data de 29.04.2011.
ホnt稷nire a avut ca scop vizita Liceului de Art? de c?tre reprezentan?ii celorlalte institu?ii de nv???m穗t implicate n proiect.
ホn data de 08.04.2011 a fost organizat? n Baia Mare Romania o nt稷nire de lucru a partenerilor n cadrul proiectului EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL av穗d ca tem? planificarea activit??ilor ce revin n responsabilitatea partenerului rom穗.